Systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze na FM-200 i NOVEC:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Dobór koncepcji zabezpieczenia i urządzeń.
 • Dobór systemu sterowania (systemy konwencjonalne i wczesna detekcja pożaru ASD).
 • Montaż elementów mechanicznych i sterowania.
 • Montaż systemu klap odciążających i sterowania.
 • Próby zdawczo-odbiorcze.
 • Przygotowanie i odbiór systemu.

Systemy gaśnicze nam mgłę wodną:

 • Indywidualna analiza koncepcji zabezpieczenia.
 • Szczegółowy projekt wykonawczy.
 • Dobór urządzeń i technologii ich zastosowania.
 • Dobór systemu sterowania i kontroli działania.
 • Systemy zasilania wodą z sieci lub ze zbiorników ciśnieniowych.
 • Montaż elementów mechanicznych i sterowania.
 • Próby zdawczo-odbiorcze.
 • Przygotowanie i odbiór systemu.

Instalacje tryskaczowe

 • Opracowanie dokumentacji projektowej wg uznanych standardów projektowych
 • Dobór urządzeń i technologii ich zastosowania.
 • Dobór systemu sterowania i kontroli działania.
 • Systemy zasilania wodą z sieci lub ze zbiorników ciśnieniowych.
 • Montaż elementów mechanicznych i sterowania.
 • Próby zdawczo-odbiorcze.
 • Przygotowanie i odbiór systemu.

Instalacje hydrantowe i pionów nawodnionych

 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Dobór urządzeń i technologii ich zastosowania.
 • Dobór systemu sterowania i kontroli działania.
 • Systemy zasilania wodą z sieci lub ze zbiorników ciśnieniowych.
 • Montaż elementów mechanicznych i sterowania.
 • Próby zdawczo-odbiorcze.
 • Przygotowanie i odbiór systemu.

Instalacje podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych

 • Opracowanie dokumentacji projektowej wg uznanych standardów projektowych
 • Dobór urządzeń stacji podnoszenia ciśnienia
 • Systemy zasilania wodą z sieci lub ze zbiorników ciśnieniowych.
 • Montaż elementów mechanicznych i sterowania.
 • Próby zdawczo-odbiorcze.
 • Przygotowanie i odbiór systemu.