Prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony ppoż.

 • Weryfikacja projektów w zakresie ochrony ppoż.
 • Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami,sprawdzenie jakości dokumentacji projektowej.
 • Optymalizacja ekonomiczna i techniczna.
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej.
 • Minimalizacja kosztów przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemów.
 • Nadzór nad procesem zakupów.
 • Weryfikacja ofert pod kątem technicznym i ekonomicznym.
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie ochrony ppoż.
 • Konsulting problemów technicznych na etapie wykonawczym.
 • Nadzór nad obiorem systemów.
 • Sprawdzenie dokumentacji podwykonawczej.
 • Udział w odbiorach z Państwową Strażą Pożarną.
 • Przygotowanie administratora obiektu do przejęcia odpowiedzialności za eksploatację systemów