Systemy sygnalizacji pożaru

Projektowanie:

 • Opracowanie szczegółowych projektów wykonawczych systemów sygnalizacji (alarmy pożarowe) i automatyki pożarowej.
 • Opracowanie scenariusza zdarzeń pożarowych.
 • Fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań sprzętowych i koncepcji zabezpieczenia.
 • Opracowania systemów sterowania i kontroli nad urządzeniami przeciwpożarowymi.

Montaż:

 • Montujemy kompleksowo automatykę i systemy sygnalizacji pożaru.
 • Nadzory nad montażem okablowania.
 • Koordynacja prac montażowych instalacji niskoprądowych.

Próby zdawczo-odbiorcze, odbiory:

 • Uruchamianie systemów sygnalizacji i automatyki pożarowej.
 • Przeprowadzanie kompleksowych prób zdawczo-odbiorczych, zgodnie z przepisami.
 • Odbiory wewnętrzne.
 • Przygotowanie i reprezentacja Klienta przy Odbiorze z Państwową Strażą Pożarną.

Konserwacja i serwis:

 • Prowadzenie starej i kompleksowej konserwacji systemu.
 • Bieżące i generalne naprawy oraz modernizacje.
 • Fachowa ocena kosztów modernizacji i napraw