Prewencja przeciwpożarowa

 • Szkolenia podstawowe z zakresu ochrony ppoż. na podstawie ustawy o ochronie ppoż.
  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Szkolenia praktyczne użycia sprzętu ppoż. z czynnikiem ognia na podstawie ustawy o ochronie ppoż.
  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Organizacja próbnego alarmu pożarowego i realizacji scenariusza zdarzeń.
 • Organizacja próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych na podstawie rozporządzenia MSWiA.
 • Usługa audytu inspektorskiego ppoż. (stała lub jednorazowa).
 • Prawidłowo opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego na podstawie rozporządzenia MSWiA.
  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Opracowanie oceny stanu zagrożenia wybuchem na podstawie rozporządzenia MSWiA i Polskich Norm.Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Opracowanie analizy stanu zabezpieczenia pożarowego.
  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Ekspertyza rozwiązań zamiennych w zakresie zabezpieczeń ppoż.
  Uprawnienia rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Opracowanie scenariusza zdarzeń pożarowych.
  Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
 • Opracowanie projektu oznakowania ppoż. obiektu. Uprawnienia specjalisty ds. ochrony ppoż. SGSP.
  Szkolenia w zakresie obsługi urządzeń pożarowych.