Modernizacja obiektów

  • Opracowywanie koncepcji dostosowania istniejącego obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
  • Projektowanie systemów przeciwpożarowych wynikających z koncepcji.
  • Dostawa i montaż elementów systemów pożarowych.
  • Uruchamianie systemów.
  • Wykonywanie dokumentacji podwykonawczej.
  • Udział w odbiorach z Państwową Strażą Pożarną.
  • Przygotowanie administratora obiektu do przejęcia odpowiedzialności za eksploatację systemów.