O nas

Perspektywa działania

Firmy składające się na Grupę AteCo zajmują się szeroko rozumianymi technologiami budynkowymi. Głównym profilem naszej działalności jest jednak inżynieria przeciwpożarowa. Konsekwentnie uzupełniamy portfolio naszych kompetencji o coraz to nowe dziedziny związane z zabezpieczeniami ppoż. Specyfika rynku budowlanego preferuje podmioty działające możliwie szeroko, dlatego wachlarz naszych usług zawiera również systemy zabezpieczeń, sieci LAN, instalacje elektryczne.

Podstawowe działy 

Projektowanie – posiadamy samodzielny dział projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto dysponujemy grupą współpracujących projektantów o różwnych specjalnościach (architektów, projektantów branż elektrycznych, sanitarnych, konstrukcyjnych, budowlanych i innych). Ochrona przeciwpożarowa stanowi jedną z ważniejszych części etapu projektowania budynku. Na koncie naszej firmy znajduje się kilkanaście wielobranżowych projektów budowlanych związanych z budową nowych i modernizacją istniejących obiektów różnych typów.

Instalacje – głównym biznesem Grupy AteCo są dostawy i montaże różnego rodzaju instalacji: przeciwpożarowych, słaboprądowych instalacji zabezpieczeń, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Posiadamy swoją kadrę wyspecjalizowanych kierowników projektu oraz swoich instalatorów. Przy większych realizacjach współpracujemy także z zaufanym gronem podwykonawców.

Serwis – Dział serwisu firm AteCo i Atest poż obsługuje kilkuset stałych Klientów w szerokim zakresie konserwacji, pomiarów, prób urządzeń ppoż. i innych instalacji zabezpieczeń. Posiadamy fachowo przeszkoloną i certyfikowaną kadrę serwisantów. Prowadzimy 24-godzinne pogotowie.

Konsulting i prewencja ppoż. – Zajmujemy się również doradztwem w zakresie stosowania przepisów ppoż., opracowywaniem analiz i ekspertyz związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową. Szkolimy pracowników firm. Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe. Naszą koronną usługą w tej dziedzinie jest integracja wszystkich zagadnień pożarowych w postaci działalności inspektora ppoż.

Zarząd  

Kadra kierownicza

Andrzej Michalski – instalacje wodne i wentylacja ppoż.

Marek Szimelpfenig – instalacje niskoprądowe ppoż., serwis

Karol Śledź – projektowanie systemów ppoż., ofertowanie

Agnieszka Reca – administracja