Projektowanie i konsulting

 • Systemy sygnalizacji pożaru i dźwiękowe systemy ostrzegawcze – projektowanie wg polskich specyfikacji technicznych PKN-CEN oraz polskich norm.
 • Uprawnienia do projektowania CNBOP, SITP, SIEMENS, BOSCH, AMBIENT, HONEYWELL, POLON – ALFA, SAGITTA, UTC Fire&Security.
 • Grawitacyjne systemy oddymiania a projektowanie wg. standardów NFPA ,VdS, BS oraz Polskich Norm.
 • Symulacje komputerowe CFD rozkładu zadymienia i widoczności w obiekcie.
 • Nadciśnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu projektowanie wg Polskich Norm.
 • Systemy gaśnicze na mgłę wodną. Uprawnienia do projektowania TELESTO.
 • Systemy gaoenicze gazowe (NOVEC 1230,FM200) wg Polskich Norm. Uprawnienia do projektowania TYCO.
 • Systemy gaoenicze kuchenne. Uprawnienia do projektowania TELESTO, ANSUL.
 • Systemy automatyki pożarowej DMS (Danger Managment System) . Uprawnienia do projektowania SIEMENS, IFTER.
 • Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe projektowanie wg Polskich Warunków Technicznych.
 • Uprawnienia do projektowania PROMAT, HILTI.